Laurel
 

AV 600 ("Laurel")
Magnet:
600 MHz (1H) Ultrashield
upgraded 2014 (Bruker Karlsruhe 2008)
Console:
Bruker AV III, channels: 1H, 19F, X, Y, Z1, Z2,
separate Bruker 2HTX 20 W 2H transmitter
Microimaging unit
Workstation:
PC (Linux)
Probes:
TXI (1H, 13C, 15N) with z-gradient
QXI (1H, 13C, 15N, 19F) with z-gradient
QXI (1H, 13C, 15N, 31P) with xyz-gradient - decommissioned
TXI (1H, 13C, 15N) with xyz-gradient - decommissioned
Microimaging probe